לקראת כנס היערכות ארגונית למצבי חירום, שמקיים המרכז הבינלאומי לכנסים, ביקשנו את המרצים והמומחים של הכנס, להכין רשימת של תובנות חשובות וברורות להיערכות לנכונה למצבי חירום או אסון, ואנו מפרסמים אותם כאן לטובת כולם. על ידי יישום התובנות הללו, מנהלים והמופקדים על טיפול בחירום, יכולים לצמצם סיכונים ולהביא את הארגון שלהם להיות מוכן יותר ועמיד יותר במקרה של חירום או אסון ולהבטיח גם את ההמשכיות העסקית.

היערכות ארגונית לאסונות כרוכה בנקיטת אמצעים יזומים על מנת למזער את הנזק הפוטנציאלי הנגרם על ידי סוגים שונים של אסונות, כגון אסונות טבע, התקפות סייבר, אירועי טרור, שרפות ומגפות. ההכנות צריכות לכלול בין הייתר, יצירת תוכנית פעולה, הקצאת משאבים והכשרת עובדים, מה לעשות במצב חירום. כאשר ארגון ערוך היטב, הוא יכול להגיב במהירות וביעילות למשבר, ולהפחית את הסבירות לפגיעה משמעותית באנשים, ברכוש ובפעולות.