תוכנית וסדר יום


יום ב' 27/05/19

08:30
קליטה, רישום וכיבוד קל
09:00
האם ניתן לקיים את חוק התחרות מבלי לקעקע את יסודות הכלכלה החופשית בישראל

דברי פתיחה עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר: "האם הרפורמה בתיקון מספר 20 לחוק התחרות מכניסה מגזר עסקי שלם לחוסר ודאות?"
בדברי הפתיחה יידונו שאלות מהותיות בחוק החדש, מה מהווה כוח שוק, איך ומי מגדיר את העסק כבעל כוח שוק, האם עסקים ומנהלים יואשמו בפלילים מבלי שמתקיימת אפילו ודאות מינימלית של תשתית ראייתית שהם עלולים לפגוע בתחרות.

מרצה: עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חה"כ לשעבר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה

09:30
סקירת עיקרי הרפורמה בחוק התחרות

ביום 1.1.2019 התקבל בכנסת תיקון חדש לחוק ההגבלים העסקיים, שייקרא מעתה חוק התחרות הכלכלית. מדובר באחד התיקונים המשמעותיים ביותר לחוק מאז חיקוקו בשנת 1988, והוא כולל שינויים מהותיים אשר צפויים להשפיע על פעילותן העסקית של חברות רבות במשק ועל נושאי המשרה בהן.
עו"ד מתן מרידור, מבכירי תחום התחרות בישראל, ומי שמלווה רבות מן החברות הגדולות בישראל בהיבט זה, יסקור את עיקרי הרפורמה והשלכותיהם על חיי המעשה של חברות.

מרצה: עו"ד מתן מרידור - שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים, במשרד אגמון רוזנברג הכהן ושות'

10:15
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
10:45
חובת הפיקוח החדשה על מנהלים ונושאי משרה- היקף החובה ודרכי התמודדות מעשיות

התיקון לחוק התחרות הכלכלית השית על מנהלים ונושאי משרה חובה לעשות כל אשר ניתן על מנת לפקח על מניעת הפרות של החוק על ידי התאגיד ועובדיו.
הפרת החובה היא עבירה פלילית שעונשה מאסר, אפילו אם התאגיד ועובדיו לא ביצעו הפרשה כלשהי של החוק.
ההרצאה תבחן את היקף החובה בחוק, תוך בחינה פרטנית של יסודות הסעיף, ותציע דרכי התמודדות מעשיות, על מנת שהנהלות תאגידים יוכלו לעמוד בדרישות המחמירות של החוק.

מרצה: עו"ד בועז גולן - ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן, ובעבר היועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים

11:30
אכיפה פרטית מכח חוק התחרות – ואחריות מנהלים

מהי אכיפה פרטית בתחום ההגבלים העסקיים, וכיצד זה שהיא מועטה ונדירה. מדוע? האם בכלל יש בה ערך? ואם כן, באלו עילות. מדוע שלא להותיר את הטיפול בידי הרגולטור לבדו.
התמקדות בעילת "המחיר הבלתי הוגן", השפעתה על השווקים, ומהו חלקו של המנהלים באחריות. סקירה וניתוח הכרעת כבוד השופט גרוסקופף בפרשת "קוקה קולה.

מרצה: עורך הדין רנן גרשט, מייסד במשרד נאור-גרשט, עורכי דין, מומחה בייצוג בתיקי ליטיגציה כלכליים גדולים מורכבים לרבות בדיני ניירות ערך, חברות והגבלים עסקיים-גרשט עורכי דין.

12:30
השיקולים העומדים בפני הרשות בהטלת עיצומים ואחריות פלילית על פי החוק החדש

הפרות של חוק התחרות יכולות להיות מנותבות לאכיפה פלילית או מנהלית.
בהרצאה נתייחס בקצרה לשיקולים שעומדים בבסיס ההחלטה של רשות התחרות האם לפעול ביחס להפרה באופן פלילי או מנהלי.

מרצה: עו"ד מיכל כהן- היועצת המשפטית, רשות התחרות

13:15
חוק התחרות הכלכלית בפעולה!

ממה צריכים המונופולים הגדולים להיזהר? מהי אכיפה מנהלית וכמה זה עלול לעלות?
ההרצאה תעסוק בתכניו החדשניים של חוק התחרות הכלכלית בהיבטים שונים. נקדיש זמן לעיין ברגולציה של המונופול ובהיבטי אכיפה של הדין: פלילית, פרטית ומינהלית

מרצה: ד"ר איריס סורוקר - שופטת בדימוס ומנהלת מקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

14:00
ארוחת צהריים חוויתית במסעדת המלון
14:45
סיום הכנס, חלוקת תעודות, שי אישי ופיזור