10 תובנות חזקות וברורות שמנהלים בכלל, ומנהלי חירום וביטחון בפרט, בכל עסק או ארגון ציבורי צריכים ליישם ולהיות מודעים להן על מנת להיות מוכנים למשבר או אסון ולהבטיח המשכיות עסקית:

  • בנו תכנית חירום מקיפה הכוללת פרוטוקולים ונהלים ברורים לתגובה לתרחישים שונים.
  • ערכו הערכות סיכונים קבועות כדי לזהות איומים פוטנציאליים ולתעדף מאמצי מוכנות.
  • טפחו תרבות של מוכנות לשעת חירום על ידי שיתוף עובדים ועידודם להשתתף בהדרכות ובתרגילים
  • ודאו שמערכות ותהליכים חיוניים עמידים וניתן לשחזר אותם במהירות במקרה של הפרעה.
  • צרו קווי תקשורת ברורים עם נושאי תפקידים ועניין, לרבות עובדים, לקוחות ושותפים.
  • שימרו על רישומים עדכניים ומדויקים של מידע קריטי לחירום, כגון פרטי קשר לשעת חירום ותוכניות פינוי.
  • השקיעו בטכנולוגיה ובכלים לתמיכה בתגובה ובניהול בשעת חירום, כגון תוכנות לניהול אירועים, מערכות תקשורת, תחבורה, מזון, חשמל ודו'.
  • בנו קשרים עם גורמי חירום עירוניים וארגונים ארציים (פיקוד העורף, הרשות הלאומית לחירום, מד"א, כבאות והצלה לישראל ועוד) כדי לתאם את מאמצי התגובה במקרה של אסון.
  • בידקו ועדכנו באופן קבוע תוכניות חירום שלכם כדי לוודא שהן יעילות ורלוונטיות.
  • בצעו מעקב וסקירה באופן רציף אחר נהלי התגובה לשעת חירום, כדי לזהות אזורים לשיפור ולבצע שינויים נחוצים.על ידי יישום התובנות הללו, מנהלים והמופקדים על טיפול בחירום, יכולים לצמצם סיכונים ולהבטיח לארגונים שלהם להיות מוכנים יותר ועמידים יותר בפני מצבי חירום ואסונות.