חוק התחרות: כנס מנהלים

מלון קראון פלאזה ת"א • 27/05/19

יישום נכון וכלים להתמודדות עם הרפורמה החדשה של חוק התחרות


המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים וברי סמכא, למתן מענה ולבירור ההוראות החוק החדש, והכלים ליישומו

יישום נכון וכלים להתמודדות עם הרפורמה החדשה של חוק התחרות
הכנס יערך ביום ב' - 27/05/19
מרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב.


חוק התחרות החדש שחוקקה הכנסת ה-21 לפני פיזורה בתחילת 2019, מהלך אימים על השוק ועל נושאי משרה בתאגידים בישראל.

התיקון לחוק ההגבלים העסקיים, החליף את שמו של החוק מ"חוק ההגבלים העסקיים" ל"חוק התחרות הכלכלית" ובהתאמה: ל"רשות התחרות", ל"הממונה על התחרות", ל"בית הדין לתחרות", ולראשונה מאפשר הטלת סנקציות גם על מי שאינו מונופול ומאיים בפלילים על נושאי משרה בתאגידים, שחובתם מעתה יהיה לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה, בידי התאגיד או בידי מי מעובדיו, והמפר הוראה זו - דינו מאסר שנה.

ההשפעה המכרעת של החוק החדש על ההתנהלות העסקית של חברות ועסקים, והגברת האכיפה הרגולטורית מחייבים לימוד, הבנה והיערכות מידית של כל המנהלים ונושאי המשרה בתאגידים עליהם חל חוק זה. המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים ברי סמכא, שירצו, ינחו וישיבו על שאלות העולות מהוראות החוק החדש, לצד כלים ופתרונות מעשיים להתמודדות עם הרפורמה שנקבעה בחוק: 
  • עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חה"כ לשעבר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה
  • עו"ד מיכל כהן, היועצת המשפטית, רשות התחרות 
  • עו"ד בועז גולן, ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן
  • עו"ד מתן מרידור, שותף וראש מח' הגבלים עסקיים באגמון רוזנברג הכהן ושות  
  • ד"ר איריס סורוקר, שופטת (בדימוס) המנהלת המקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה 
  • עו"ד רנן גרשט, מומחה בייצוג בתיקי ליטיגציה כלכליים גדולים מורכבים ודיני ניירות ערך, חברות והגבלים עסקיים, משרד נאור-גרשט עורכי דין.


קהל יעד 
הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, סמנכ"לי שיווק, נושאי משרה בתאגידים, דירקטורים, חברי הנהלות, יועצים משפטיים, סמנכ"לי כספים, יועצים עסקיים וכל מי שתחום הניהול העסקי והשיווקי בתאגידים, הוא חלק משגרת עבודתו.

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

דמי השתתפות מוזלים למקדימים להירשם - הירשמו עכשיו! לרישום מקוון - הקליקו כאן

להורדת טופס לרישום ידני בפקס/במייל: הקליקו כאן


סגל המרצים


עו"ד בועז גולן

ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן

מומחה מוביל בדיני הגבלים עסקיים ותחרות בישראל, שימש היועץ המשפטי של הרשות להגבלים עסקיים במשך חמש שנים

עו"ד מיכל כהן

היועצת המשפטית, רשות התחרות

עו"ד מתן מרידור

שותף וראש מח' הגבלים עסקיים באגמון רוזנברג הכהן ושות'

מומחה בתחום התחרות וההגבלים העסקיים בישראל, והוא מדורג באופן קבוע בקבוצות העלית במדריכי הדירוג המקומיים והבינלאומיים

ד"ר איריס סורוקר

שופטת (בדימוס)

המנהלת המקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במכללה למינהל

עו"ד אוריאל לין

נשיא איגוד לשכות המסחר

ח"כ לשעבר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, והממונה על הכנסות המדינה

עו"ד רנן גרשט

משרד נאור-גרשט עורכי דין

רנן גרשט מייסד במשרד נאור-גרשט, עורכי דין, מומחה בייצוג בתיקי ליטיגציה כלכליים גדולים מורכבים לרבות בדיני ניירות ערך, חברות והגבלים עסקיים

תוכנית וסדר יום


יום ב' 27/05/19

08:30
קליטה, רישום וכיבוד קל
09:00
האם ניתן לקיים את חוק התחרות מבלי לקעקע את יסודות הכלכלה החופשית בישראל

דברי פתיחה עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר: "האם הרפורמה בתיקון מספר 20 לחוק התחרות מכניסה מגזר עסקי שלם לחוסר ודאות?"
בדברי הפתיחה יידונו שאלות מהותיות בחוק החדש, מה מהווה כוח שוק, איך ומי מגדיר את העסק כבעל כוח שוק, האם עסקים ומנהלים יואשמו בפלילים מבלי שמתקיימת אפילו ודאות מינימלית של תשתית ראייתית שהם עלולים לפגוע בתחרות.

מרצה: עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חה"כ לשעבר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה

09:30
סקירת עיקרי הרפורמה בחוק התחרות

ביום 1.1.2019 התקבל בכנסת תיקון חדש לחוק ההגבלים העסקיים, שייקרא מעתה חוק התחרות הכלכלית. מדובר באחד התיקונים המשמעותיים ביותר לחוק מאז חיקוקו בשנת 1988, והוא כולל שינויים מהותיים אשר צפויים להשפיע על פעילותן העסקית של חברות רבות במשק ועל נושאי המשרה בהן.
עו"ד מתן מרידור, מבכירי תחום התחרות בישראל, ומי שמלווה רבות מן החברות הגדולות בישראל בהיבט זה, יסקור את עיקרי הרפורמה והשלכותיהם על חיי המעשה של חברות.

מרצה: עו"ד מתן מרידור - שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים, במשרד אגמון רוזנברג הכהן ושות'

10:15
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
10:45
חובת הפיקוח החדשה על מנהלים ונושאי משרה- היקף החובה ודרכי התמודדות מעשיות

התיקון לחוק התחרות הכלכלית השית על מנהלים ונושאי משרה חובה לעשות כל אשר ניתן על מנת לפקח על מניעת הפרות של החוק על ידי התאגיד ועובדיו.
הפרת החובה היא עבירה פלילית שעונשה מאסר, אפילו אם התאגיד ועובדיו לא ביצעו הפרשה כלשהי של החוק.
ההרצאה תבחן את היקף החובה בחוק, תוך בחינה פרטנית של יסודות הסעיף, ותציע דרכי התמודדות מעשיות, על מנת שהנהלות תאגידים יוכלו לעמוד בדרישות המחמירות של החוק.

מרצה: עו"ד בועז גולן - ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן, ובעבר היועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים

11:30
אכיפה פרטית מכח חוק התחרות – ואחריות מנהלים

מהי אכיפה פרטית בתחום ההגבלים העסקיים, וכיצד זה שהיא מועטה ונדירה. מדוע? האם בכלל יש בה ערך? ואם כן, באלו עילות. מדוע שלא להותיר את הטיפול בידי הרגולטור לבדו.
התמקדות בעילת "המחיר הבלתי הוגן", השפעתה על השווקים, ומהו חלקו של המנהלים באחריות. סקירה וניתוח הכרעת כבוד השופט גרוסקופף בפרשת "קוקה קולה.

מרצה: עורך הדין רנן גרשט, מייסד במשרד נאור-גרשט, עורכי דין, מומחה בייצוג בתיקי ליטיגציה כלכליים גדולים מורכבים לרבות בדיני ניירות ערך, חברות והגבלים עסקיים-גרשט עורכי דין.

12:30
השיקולים העומדים בפני הרשות בהטלת עיצומים ואחריות פלילית על פי החוק החדש

הפרות של חוק התחרות יכולות להיות מנותבות לאכיפה פלילית או מנהלית.
בהרצאה נתייחס בקצרה לשיקולים שעומדים בבסיס ההחלטה של רשות התחרות האם לפעול ביחס להפרה באופן פלילי או מנהלי.

מרצה: עו"ד מיכל כהן- היועצת המשפטית, רשות התחרות

13:15
חוק התחרות הכלכלית בפעולה!

ממה צריכים המונופולים הגדולים להיזהר? מהי אכיפה מנהלית וכמה זה עלול לעלות?
ההרצאה תעסוק בתכניו החדשניים של חוק התחרות הכלכלית בהיבטים שונים. נקדיש זמן לעיין ברגולציה של המונופול ובהיבטי אכיפה של הדין: פלילית, פרטית ומינהלית

מרצה: ד"ר איריס סורוקר - שופטת בדימוס ומנהלת מקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

14:00
ארוחת צהריים חוויתית במסעדת המלון
14:45
סיום הכנס, חלוקת תעודות, שי אישי ופיזור

דמי רישום מוזלים


דמי רישום והשתתפות מוזלים לנרשמים עד לתאריך 30/04/19: 891 ₪
דמי רישום והשתתפות החל מ- 01/05/19: 981 ₪
המחיר כולל: השתתפות בכנס, תיק ועידה, ארוחת בוקר קלה, הפסקות אספרסו בר במהלך הכנס, ארוחת צהרים חווייתית, שי אישי, תעודה ואינו כולל מע"מ
אל תוותרו על החוויה המקצועית - הירשמו עכשיו!

לרישום מקוון הקליקו כאן

לרישום ידני בפקס או במייל: הקליקו כאן
דמי רישום מוזלים

מקום הכנס: מלון קראון פלאזה ת"א. הירקון 145 ת"א

חנייה: חניון אתרים (חניה מוזלת לבאי הכנס)

טופס הרשמה לכנס


פרטי הנרשם

אנא מלאו את הפרטים. השדות המסומנים בכוכב, הינם שדות חובה. תודה.

*
*
*
*
 
 
 

המרכז הבינלאומי לכנסים - חווית למידה יוצאת דופן

בכנס זה אין התערבות של נותני חסויות, אין פרסום סמוי. מקצועיות נטו!

צור קשר


  • הנחושת 3, תל אביב יפו, ישראל
  • המרכז הבינלאומי לכנסים