היערכות ארגונית לאסונות כרוכה בנקיטת אמצעים יזומים על מנת למזער את הנזק הפוטנציאלי הנגרם על ידי סוגים שונים של אסונות, כגון אסונות טבע, התקפות סייבר, אירועי טרור, שרפות ומגפות. ההכנות צריכות לכלול בין הייתר, יצירת תוכנית פעולה, הקצאת משאבים והכשרת עובדים, מה לעשות במצב חירום. כאשר ארגון ערוך היטב, הוא יכול להגיב במהירות וביעילות למשבר, ולהפחית את הסבירות לפגיעה משמעותית באנשים, ברכוש ובפעולות.