עו"ד מתן מרידור


עו"ד מתן מרידור
שותף וראש מח' הגבלים עסקיים באגמון רוזנברג הכהן ושות'

מומחה בתחום התחרות וההגבלים העסקיים בישראל, והוא מדורג באופן קבוע בקבוצות העלית במדריכי הדירוג המקומיים והבינלאומיים