עו"ד בועז גולן


עו"ד בועז גולן
ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן

מומחה מוביל בדיני הגבלים עסקיים ותחרות בישראל, שימש היועץ המשפטי של הרשות להגבלים עסקיים במשך חמש שנים