ד"ר איריס סורוקר


ד"ר איריס סורוקר
שופטת (בדימוס)

המנהלת המקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במכללה למינהל