תא"ל (מיל) צוק-רם זאב, ווה


תא"ל (מיל) צוק-רם זאב, ווה

ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל) לשעבר, סגן ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר. כיום ראש אגף חרום ביטחון, וביטחון מידע בנגה - ניהול מערכת החשמל בע״מ