ספיר אפרתי


ספיר אפרתי

דירקטורית ניהול סיכונים, Deloitte