ירון חנן


ירון חנן

מומחה לניהול סיכונים ומצבי משבר וחירום