ענבר בלום

מנהלת קרן הפיילוטים, זירת צמיחה, רשות החדשנות