ד"ר שי בן יוסף

ד"ר לסוציולוגיה, מומחה לפיתוח ארגוני וקהילתי במציאות מורכבת