איתן יצחק

אלוף משנה במילואים, סגן ראש רשות החירום הלאומית רח"ל