יישום נכון וכלים להתמודדות עם הרפורמה החדשה של חוק התחרות


המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים וברי סמכא, למתן מענה ולבירור ההוראות החוק החדש, והכלים ליישומו

יישום נכון וכלים להתמודדות עם הרפורמה החדשה של חוק התחרות
הכנס יערך ביום ב' - 27/05/19
מרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב.


חוק התחרות החדש שחוקקה הכנסת ה-21 לפני פיזורה בתחילת 2019, מהלך אימים על השוק ועל נושאי משרה בתאגידים בישראל.

התיקון לחוק ההגבלים העסקיים, החליף את שמו של החוק מ"חוק ההגבלים העסקיים" ל"חוק התחרות הכלכלית" ובהתאמה: ל"רשות התחרות", ל"הממונה על התחרות", ל"בית הדין לתחרות", ולראשונה מאפשר הטלת סנקציות גם על מי שאינו מונופול ומאיים בפלילים על נושאי משרה בתאגידים, שחובתם מעתה יהיה לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה, בידי התאגיד או בידי מי מעובדיו, והמפר הוראה זו - דינו מאסר שנה.

ההשפעה המכרעת של החוק החדש על ההתנהלות העסקית של חברות ועסקים, והגברת האכיפה הרגולטורית מחייבים לימוד, הבנה והיערכות מידית של כל המנהלים ונושאי המשרה בתאגידים עליהם חל חוק זה. המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים ברי סמכא, שירצו, ינחו וישיבו על שאלות העולות מהוראות החוק החדש, לצד כלים ופתרונות מעשיים להתמודדות עם הרפורמה שנקבעה בחוק: 
  • עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חה"כ לשעבר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת ה-12, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה
  • עו"ד מיכל כהן, היועצת המשפטית, רשות התחרות 
  • עו"ד בועז גולן, ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, גולדפרב זליגמן
  • עו"ד מתן מרידור, שותף וראש מח' הגבלים עסקיים באגמון רוזנברג הכהן ושות  
  • ד"ר איריס סורוקר, שופטת (בדימוס) המנהלת המקצועית של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה 
  • עו"ד רנן גרשט, מומחה בייצוג בתיקי ליטיגציה כלכליים גדולים מורכבים ודיני ניירות ערך, חברות והגבלים עסקיים, משרד נאור-גרשט עורכי דין.


קהל יעד 
הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, סמנכ"לי שיווק, נושאי משרה בתאגידים, דירקטורים, חברי הנהלות, יועצים משפטיים, סמנכ"לי כספים, יועצים עסקיים וכל מי שתחום הניהול העסקי והשיווקי בתאגידים, הוא חלק משגרת עבודתו.

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

דמי השתתפות מוזלים למקדימים להירשם - הירשמו עכשיו! לרישום מקוון - הקליקו כאן

להורדת טופס לרישום ידני בפקס/במייל: הקליקו כאן