חוק התחרות החדש: כנס מנהלים


אסטרטגיות שיווק וניהול חברות  לנוכח חוק התחרות החדש


מרכז הכנסים, קראון פלאזה ת"א  ◄  27/05/19המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים וברי סמכא, לבירור השאלה האם ניתן לקיים את חוק התחרות מבלי לקעקע את יסודות הכלכלה החופשית בישראל? ולמתן מענה ולבירור הוראות החוק החדש, והכלים ליישומו.

חוק התחרות החדש שחוקקה הכנסת ה-21 לפני פיזורה בתחילת 2019, מהלך אימים על השוק ועל נושאי משרה בתאגידים בישראל.התיקון לחוק ההגבלים העסקיים, החליף את שמו של החוק מ"חוק ההגבלים העסקיים" ל"חוק התחרות הכלכלית" ובהתאמה: ל"רשות התחרות", ל"הממונה על התחרות", ל"בית הדין לתחרות", ולראשונה מאפשר הטלת סנקציות גם על מי שאינו מונופול ומאיים בפלילים על נושאי משרה בתאגידים, שחובתם מעתה יהיה לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה, בידי התאגיד או בידי מי מעובדיו. 


ההשפעה המכרעת של החוק החדש על ההתנהלות העסקית של חברות ועסקים, והגברת האכיפה הרגולטורית מחייבים לימוד, הבנה והיערכות מידית של כל המנהלים ונושאי המשרה בתאגידים עליהם חל חוק זה. המרכז הבינלאומי לכנסים, מקיים כנס מקצועי בהשתתפות מומחים ברי סמכא, שירצו, ינחו וישיבו על שאלות העולות מהוראות החוק החדש, לצד כלים ופתרונות מעשיים להתמודדות עם הרפורמה שנקבעה בחוק.קהל יעד 

הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, סמנכ"לי שיווק, נושאי משרה בתאגידים, דירקטורים, חברי הנהלות, יועצים משפטיים, סמנכ"לי כספים, יועצים עסקיים, חשבים וכל מי שתחום הניהול העסקי והשיווקי בתאגידים, הוא חלק משגרת עבודתו.


דמי השתתפות מוזלים למקדימים להירשם  - הירשמו עכשיו !